Personal Jesus

Євген Чистоклєтов
за творами Сергія Жадана

Кримінально-притчеві історії
Тривалість 1 год.
моновистава

Діє Євген Чистоклєтов
Режисер Євген Чистоклєтов

Дiя вiдбувається у суспiльствi, де править кримiналiтет. Ми вже навiть
перестали помiчати, що обслуговуємо кримнальнi структури, якi нас
оточують, беремо участь у їх особистих розбираннях.
Жадан вже давно вiдчув, що йде вiйна мiж демократичним свiтом та
кримiнальним середовищем. Тому вiн пише тексти, в яких виводить постать "героя нашого часу", такого собi збiрного персонажа, що є портретом суспiльства: починаючи з кримiнальних авторитетiв, і до простих людей, що його пiдтримують. У кожного свiй "персональний Iсус", якому вiн молиться, або вiн сам стає "персональним Iсусом" для когось iншого. Така кругова порука у суспiльствi, де вже вiдбулася переоцiнка цiнностей.
Але все одно головною була i залишатється ЛЮБОВ: до життя, до
Батькiвщини, до жiнок, до друзiв. Все одно залишається в цiнi поняття честi й совiстi.
Вiчнi iсторiї , якi театр та Жадан можуть назвати притчами. Iстиннi
цiнностi незмiннi, де б не перебувала людина: на зонi, за кордоном, чи на
вiйнi.